Potjiekos Kompetisie

Wanneer: 26 November 2016
Waar: Brandvlei Kelder, Doornrivier Worcester
Tyd: 09:00 13:00 (Vars produkte sal om 09:00 beoordeel word, verdere beoordeling vind plaas gedurende die dag)
Tema: Daar vr in die ou Kalahari.
Inskrywings fooi: R100 per inskrywing
Verskaf: Tafel, 2 stoele, 1 sambreel, hout en 1 bottel BC wyn van deelnemers se keuse asook n braai drom indien nie self kan verskaf (dromme is beperk)

Rels:
- Elke potjie moet vergesel word met n bottel BC wyn. Dit mag in die pot of saam met die finale produk gekombineer word.
- Geen kos mag vooraf voorberei word nie, en kombuis geriewe mag ook nie gedurende die dag gebruik word nie.
- Enige bygeregte mag gemaak word op die dag.
- Beoordeling sal stiptelik 13:00 begin en enige span wat nie dan n finale produk kan lewer nie sal gediskwalifiseer word.
- Deelnemers is verantwoordelik vir eie pot, bestanddele en enige versierings. Dit is ook u verantwoordelikheid om die terrein netjies agter te laat na afloop van die verrigtinge.
- Die beoordelaars se beslissing is finaal.
- Eerste, tweede en derde plekke sal aan potte toegeken word asook pryse vir die mooiste stalletjie en beste spangees.
- Alhoewel daar n prys toegeken word aan die span met die beste stalletjie en ook spangees sal dit GEEN rol speel in die beoordeling van die pot nie.
- Inskrywings is oop vanaf 01 Oktober tot 20 November 2016.
- INSKRYWINGS IS BEPERK
- Inskrywings en betaling moet geskied voor n inskrywing as geldig beskou sal word.
- Betaling kan of in kontant (saam met inskrywingsvorm) by Brandvlei Kelder se ontvangs inbetaal word of elektronies oorgeplaas word en saam met bewys van inbetaling en inskrywing gefaks of ge-epos word na die volgende adresse

Faks: 023 340 4332
Epos: sales@bcwines.co.za
Bankbesonderhede:
Brandvlei Wynkelder
FNB Worcester
Rek nommer: 62595844228
Takkode: 200-407
Verwysing: POTJIE gevolg met deelnemer naam.

Name van deelnemers:
Span Naam:
Benodig: Braaidrom || Tafel
Naam van persoon wat betaal:
Metode van betaling: Kontant || Elektronies
Kontak Nommer:
Epos:
Vir meer inligting kontak gerus die kelder by 023 340 4215